Product Slider Image
2001

Des de l'altra banda del mirall: la visió masculina del cos de les dones en l'embriologia medieval

Antònia Carré

L’anàlisi dels diversos aspectes que contempla l’embriologia medieval (la menstruació, el coit i la concepció, la formació de l’embrió i l’espermatogènesi, l’embaràs, el part i la lactància) en quatre obres científiques d’àmplia divulgació com el Dialogue de Placides et Timéo, el Dragmaticon philosophiae de Guillem de Conches, el Lilium medicinae de Bernat de Gordon i el Sefer ha- toledet, posa de manifest com la visió que del cos de les dones es tenia a l’edat mitjana venia condicionada pel biaix androcèntric de la cultura medieval i concretament d’aquest tipus de textos.

Info:

Asclepio, 53 (2001), pp. 173-196