«Del llatí al català. El cas del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova»

a Isabel Müller i Frank Savelsberg (eds.), El saber a la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana i al Renaixement, Berlín, De Gruyter, 2021, pp. 317-336

Articles signats a Manícula Taller d’edició i anotació de textos

«Els sequaços literaris de Guillem Metge»

a Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, Barcelona, Universitat de Barcelona, (Filologia UB), 2021, vol. 1, pp. 145-155

“Les arrels científiques de la misogínia trepitgen les ciutats medievals”

a Tina Sabater Rebassa, Magdalena Cerdà Garriga, Antònia Juan Vicens (coords.) «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat a l’edat mitjana, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2020, pp. 215-255

«‘De les coses que el cos nodreixen’. Els aliments al Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova»

a J. Salas-Salvadó, M. Barbany, A. Mariné (eds.), Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i cientifics, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2019, pp. 171-185

«El Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova»

Publicació electrònica, Temes de Sciència.cat (2017)

«Girolamo Manfredi, Quesits (Barcelona, Pere Posa, 1499)»

en Neus Verger (coord).Els tresors de la Universitat de Barcelona: fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016, pp. 154-157

«L’Espill de Jaume Roig»

en Àlex Broch (dir.), Història de la Literatura catalana, vol. 3 (Literatura medieval: segle XV, ed. Lola Badia). Barcelona, Enciclopèdia Catalana. Ajuntament de Barcelona, 2015, pp. 251-304

«Les traduccions catalanes medievals i els Aforismes d’Hipòcrates. Testimonis d’una demanda d’informació mèdica entre metges i no metges»

Publicació electrònica, Temes de Sciència.cat (2011)

Redactora de: Diccionari de la Literatura Catalana

dir. per Àlex Broch, [articles: Espill, Jaume Roig, Lola Badia i altres], Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008

«Girolamo Manfredi i el seu Liber de homine (Quesits o perquens)»

Publicació electrònica

«Jaume Roig i l’Espill»

al web del Centre Català del Pen Club (2008)

«Jaume Roig i el seu Espill: entre la professió mèdica i la literatura»

Publicació electrònica, Temes de Sciència.cat (2008)

Col·laboradora de: Diccionari d’historiografia catalana

Antoni Simó (dir), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003 [articles: història de la literatura (historiografia), Joan Coromines, Antoni Comas, Alfred Morel-Fatio, Martí de Riquer]

«El rescrit de Jaume Roig i les noves rimades comediades»

en Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí (ed.), Literatura i cultura a la Corona d’Aragó (s. XIII-XV): Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga» (Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000), Barcelona, Curial Edicions Catalanes Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pp. 355-372

«El manuscrit Vat. Lat. 4806»

a Jaume Roig, Spill, ed. de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Publicació electrònica, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2001)

Tirant lo Blanc o Internet pacifista

Pàgina web, 1999

«La medicina com a referons cultural a l'Espill de Jaume Roig»

en Antònia Carré i Josep Solervicens, Jaume Roig i Cristòfor Despuig: dos assaigs sobre cultura i literatura dels segles XV i XVI, Vic, Eumo Editorial (Escolis, 2), 1996, pp. 7-71

«L’estil de Jaume Roig: les propostes ètica i estètica de l'Espill»

en Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel.lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana catalana, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 185-219